Medyum Burak

Posts Tagged ‘Hastalikta Çabuk Şifa’

Hastalikta Çabuk Şifa Bulamak İçin

Genel | Posted by admin
Mar 30 2012

“Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü
lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.”

Arananlar:sifa duasi oku
Desteklenen Siteler:medyum

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.